OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Informacije o trgovačkom društvu
WHITE HAT d.o.o.
Sjedište: Put Radoševca 11, 21000 Split, Hrvatska
Skladište: Matice hrvatske 1, 21000 Split, Hrvatska
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud Split
Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn uplaćen je u cijelosti.
MBS: 060368018
OIB 14124144498
IBAN: HR96 23400091110877712
SWIFT: PBZGHR2X , Privredna banka Zagreb d.d., Račkog 6, Zagreb, Croatia

Adresa elektroničke pošte: info@decoris.hr

Info telefon: 098 891536
Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema mobilnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.
Radno vrijeme korisničke podrške je radnim danom od 8:00 do 12:00 sati.
Vikendom i blagdanima korisnička podrška nije dostupna.

Opće odredbe
Tvrtka WHITE HAT d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni decoris.hr, na World Wide Web mreži – Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice decoris.hr. Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice decoris.hr u skladu s njima. Pravo korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke WHITE HAT d.o.o. te prihvaća da tvrtka WHITE HAT d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Tvrtka WHITE HAT d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka WHITE HAT d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Tvrtka WHITE HAT d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o privatnosti. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o privatnosti, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o privatnosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve s tim povezane troškove. Tvrtka WHITE HAT d.o.o. nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica decoris.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke WHITE HAT d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice decoris.hr isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka WHITE HAT d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom.

Tvrtka WHITE HAT d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Tvrtka WHITE HAT d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje Tvrtka WHITE HAT d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a WHITE HAT d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Tvrtka WHITE HAT d.o.o., prodavatelj je (a ne proizvođač) proizvoda.

Sjedište tvrtke WHITE HAT d.o.o. je u Splitu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Splitu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Splitu.

U daljnjem tekstu Općih uvjeta, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta, umjesto termina Krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac u situaciji kada je između Krajnjeg korisnika i WHITE HAT d.o.o. sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Također, iz istog razloga umjesto termina WHITE HAT d.o.o.. bit će korišten termin WHITE HAT.

Uvjeti korištenja usluga Internetske stranice decoris.hr
Uvjet za korištenje WHITE HAT Internet stranice je uspješna registracija Kupca ili kupnja bez registracije. Kod svake narudžbe Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uvjeta korištenja, čiji prihvat je preduvjet za korištenje usluga WHITE HAT Internet stranice.

WHITE HAT poziva Kupca da pogleda sadržaj Izjave o privatnosti.

WHITE HAT preporučuje Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinci za korisnički račun WHITE HAT. Preporučujemo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučujemo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

Jezik
Jezik komunikacije na decoris.hr je hrvatski književni jezik i engleski jezik.

Cijene
Cijene su izražene u kunama (HRK), ne sadrže PDV jer društvo nije u sustavu PDV-A, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.
Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.
Takve situacije su izvanredne i za njih se WHITE HAT unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Akcijska prodaja
Tvrtka WHITE HAT d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.
Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.
Nakon isteka roka akcijske prodaje, tvrtka WHITE HAT d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Narudžba
Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno odvijaju na WHITE HAT web trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu WHITE HAT. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Tvrtka WHITE HAT d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da WHITE HAT nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Tvrtka WHITE HAT d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada zaprimite e-mail potvrde.

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)
Ugovor koji Kupac sklapa s WHITE HAT d.o.o. za kupoprodaju proizvoda je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda koji je konzumiran isporukom robe od strane WHITE HAT te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između WHITE HAT i Kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene pismene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor.

Vaš zahtjev za zamjenu ispravnog proizvoda (npr. neodgovarajuća veličina, neodgovarajuća boja proizvoda) koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju obavezno ispunite obrazac za povrat proizvoda kako bismo znali da želite zamjenu proizvoda. Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: WHITE HAT d.o.o., Ulica Put Radoševca 11, 21000 Split ili putem elektroničke pošte na info@decoris.hr.

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog iznosa izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti WHITE HAT d.o.o. na info broj ili mail adresu info@decoris.hr radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane WHITE HAT.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Slijedom toga WHITE HAT preporuča svojim kupcima:

– da detaljno pregleda karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici WHITE HAT prilikom izbora proizvoda. Slika koja ilustrira proizvod na Internet stranici decoris.hr ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda te kupac ne može reklamirati ovaj segment.

– ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati WHITE HAT, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom

– ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda

– pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što prije obavijestite WHITE HAT i vratite proizvod bez da ste ga koristili.

– ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, obilježja i funkcionalnost i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti u zakonski određenom roku, ali nemojte proizvod koristiti i njime rukovati.
Rukovanje proizvodom poništava mogućnost povrata ili zamjene proizvoda.
Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se: za nakit – nošenje na tijelu.
U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), WHITE HAT ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.
Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila.
Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva i cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći u Zakon o zaštiti potrošača

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti
U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete nam uputiti pisani prigovor. WHITE HAT vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte ili putem maila info@decoris.hr. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite svoje puno ime i prezime, broj narudžbe i broj računa. WHITE HAT će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Načini plaćanja
WHITE HAT Vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta i to:
1. Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke: Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu isključivo u gotovini. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

2.Plaćanje virmanom – molimo naznačite u komentaru narudžbe ukoliko želite virmansko plaćanje te ćete u najkraćem mogućem roku dobiti na mail sve podatke potrebne za plaćanje. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl.
Za virmanski način plaćanja narudžba se šalje tek kada su sredstva vidljiva na računu i proknjižena.
Ako vam je potreban R1 račun molili bismo da to naglasite u napomeni.

Dostava

Hrvatska pošta – dostava je besplatna za sve narudžbe.
Narudžbe se šalju u roku od 24 radna sata, a nakon slanja rok uručenja je 7 radnih dana.
Proizvodi se pakiraju tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Molimo da prilikom preuzimanja proizvoda provjerite eventualna oštećenja i odmah ih reklamirate, odnosno ne preuzimate pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. U slučaju da preuzmete oštećenu pošiljku ne možemo naknadno reklamirati oštećenje u transportu zbog pravila Hrvatske pošte.

Izjava o privatnosti i kolačići
Izjava o privatnosti i politika vezana za kolačiće sastavni su dio ovih Općih uvjeta poslovanja i mogu se pročitati ovdje.